DDM Klíč Jaroměř - Josefov

Přihláška na kroužek

Školní rok 2022/2023

Přihlášku vyplňujte vždy pro jedno dítě. Přihlásit ho můžete na jeden nebo více kroužků.

1. Kroužky

2. Dítě

3. Zákonný zástupce

4. Platba

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Před odesláním musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.