DDM Klíč Jaroměř - Josefov

Přihláška na kroužek

Školní rok 2023/2024

Přihlášku vyplňujte vždy pro jednoho účastníka. Přihlásit ho můžete na jeden nebo více kroužků najednou.

1. Kroužky

2. Účastník

3. Kontaktní údaje

U dítěte uveďte kontakt na zákonného zástupce.

4. Platba

5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Před odesláním musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.